Ακολουθούν οι ερευνητικές μου δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τη τωρινή μου έρευνα (υπό προετοιμασία):

 • Αναφορές δημοσιεύσεων: Google Scholar
 • Erdos number: 3 (via: P. Erdos <--> S. Janson <--> Y.C. Stamatiou <--> Ch. Tatakis)

 • Δημοσιευμένα άρθρα:
 1. Y.C.Stamatiou, Ch.Tatakis, An algorithm for computing the universal Gröbner basis of graph ideals, Int. Journal of Computer Mathematics CST 4 (2), 67-75, (2019). pdf
 2. Ch.Tatakis, Generalized robust toric ideals, Journal of Pure and Applied Algebra 220 (1), 263-277, (2016). pdf

 3. Ch.Tatakis, A.Thoma, Graver degrees are not polynomially bounded by true circuit degrees, Journal of Pure and Applied Algebra 219, 2658-2665, (2015). pdf

 4. Ch.Tatakis, A.Thoma, On complete intersection toric ideals of graphs, Journal of Algebraic Combinatorics 38 (2), 351-370, 38 (2013). pdf

 5. E.Reyes, Ch.Tatakis, A.Thoma, Minimal generators of toric ideals of graphs, Advances in Applied Mathematics 48 (1), 64-78, (2012). pdf

 6. Ch.Tatakis, A.Thoma, On the universal Gröbner basis of toric ideals of graphs, Journal of Combinatorial Theory Series A 118, 1540-1548, (2011). pdf
  Υποβεβλημένα άρθρα προς δημοσίευση: 
 1. Ch.Tatakis, A.Thoma, On the relative size of toric bases, arXiv:1909.05144, submitted. pdf

   Άρθρα προς υποβολή: 

 1. Ch.Tatakis, A.Thoma, The structure of complete intersection graphs and their planarity, preprint.
 2. Ch.Tatakis, A.Thoma, M.Vladoiu, {0,1}-Toric Ideals of bounded Markov complexity, preprint. 
 • Τωρινή έρευνα/προετοιμασία νέων εργασιών:
 1. Ch.Tatakis, The circuit complex of a toric ideal, in preparation.
 2. Y.Stamatiou, Ch.Tatakis, Algorithmic approach on toric bases, in preparation.

Αν επιθυμείτε οποιαδήποτε εργασία μου σε pdf (έκδοση από το αντίστοιχο περιοδικό), επικοινωνήστε μαζί μου και θα σας τη στείλω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εργασιών μου, μπορείτε να δείτε σε ένα σύντομο υπόμνημα αυτών, επισκέπτοντας το επιστημονικό μου έργο.