Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, έδωσα ομιλία στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπορείτε να δείτε εδώ το θέμα και την περίληψη της ομιλίας.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.