Γ-βάθμια εκπαίδευση:

  • Διδακτορικό δίπλωμα στα θεωρητικά μαθηματικά (2011). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών, Επιβλέπων καθ.: Καθηγητής Απόστολος Θωμά
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα θεωρητικά μαθηματικά (2007). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών, Επιβλέπων καθ.: Καθηγητής Απόστολος Θωμά
  • Πτυχίο Μαθηματικών (2005), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών

Β-βάθμια εκπαίδευση:

  • 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης
  • 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Α-βάθμια εκπαίδευση:

  • 7ο Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης.