• Επισκέψεις που έχω πραγματοποιήσει (είτε ακολουθούν) σε πανεπιστήμια του εξωτερικού:
  1. (ακολουθεί...) Facultad de Ciencias, Universidad de La Laguna, Departamento de Matemáticas, Tenerife (Spain), Μάιος-Ιούνιος 2020. (πρόσκληση)
  2. Facultad de Ciencias, Universidad de La Laguna, Departamento de Matemáticas, Tenerife (Spain), Μάιος-Ιούνιος 2019. (πρόσκληση)
  • Επισκέψεις που έχω πραγματοποιήσει (είτε ακολουθούν) σε Ελληνικά πανεπιστήμια:
  1. (ακολουθεί...) Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καρλόβασι (Σάμος), Μάρτιος-Απρίλιος 2020. (πρόσκληση)